Tack

Under några års tid har jag haft nöjet att få lov att utbilda inom elsäkerhet och elteknik – områden som ligger mig så nära hjärtat. Sedan halvårsskiftet 2019 har jag dock beslutat att avsluta verksamheten för att kunna fokusera desto mer på mitt ordinarie arbete. Jag skule vilja framföra ett varmt tack till Örjan Borgström på tidigare EUU, den som introducerat mig i att utbilda. Du är en sann förebild både för ditt kunnande, ditt förmedlande av ditt kunnande men framförallt som den varma och tålmodiga människa du är. Jag vill även tacka Rita Fager och Henrik Blomstedt på nuvarande INSU – EUU för er förståelse och de möjligheter ni erbjudit under de år jag undervisat.

 

All The Best,

Michell Andersson