Leder utbildningen verkligen till Allmän Behörighet?

Tidigare fanns ett ”program” av kurser bestående av Författningskunskap, Elmaskiner, Elinstallation och Eldistribution. Programmet benämndes PUN001 och detta var en erkänd väg för att skaffa sig de teoretiska kunskaper som fordrades för att ansöka om Allmän Behörighet hos Elsäkerhetsverket. Idag finns detta program inte längre kvar vilket innebar att Elsäkerhetsverket utfärdade föreskrifter, ELSÄK-FS 2013:1, vilka Läs mer om Leder utbildningen verkligen till Allmän Behörighet?[…]