Leder utbildningen verkligen till Allmän Behörighet?

Tidigare fanns ett ”program” av kurser bestående av Författningskunskap, Elmaskiner, Elinstallation och Eldistribution. Programmet benämndes PUN001 och detta var en erkänd väg för att skaffa sig de teoretiska kunskaper som fordrades för att ansöka om Allmän Behörighet hos Elsäkerhetsverket. Idag finns detta program inte längre kvar vilket innebar att Elsäkerhetsverket utfärdade föreskrifter, ELSÄK-FS 2013:1, vilka Läs mer om Leder utbildningen verkligen till Allmän Behörighet?[…]

Elsäkerhetsverket tar bort krav på förlängning av behörigheter

Elsäkerhetsverket har beslutat att ta bort den begränsning som gällt tiden för en behörighets giltighet. Elsäkerhetsverket beslutar alltså att beviljade behörigheter gäller tills vidare och att en föreskriftsändring görs i 1 kap. 5 § ELSÄK-FS 2013:1. Har du således en giltig behörighet den 31 december 2015 så gäller denna behörighet tills vidare, för det är Läs mer om Elsäkerhetsverket tar bort krav på förlängning av behörigheter[…]