Elsäkerhetsverket tar bort krav på förlängning av behörigheter

Elsäkerhetsverket har beslutat att ta bort den begränsning som gällt tiden för en behörighets giltighet. Elsäkerhetsverket beslutar alltså att beviljade behörigheter gäller tills vidare och att en föreskriftsändring görs i 1 kap. 5 § ELSÄK-FS 2013:1. Har du således en giltig behörighet den 31 december 2015 så gäller denna behörighet tills vidare, för det är först den 1 januari 2016 som föreskriftsändringen blir giltig.

.Läs mer här.

Kommentera