Leder utbildningen verkligen till Allmän Behörighet?

Tidigare fanns ett ”program” av kurser bestående av Författningskunskap, Elmaskiner, Elinstallation och Eldistribution. Programmet benämndes PUN001 och detta var en erkänd väg för att skaffa sig de teoretiska kunskaper som fordrades för att ansöka om Allmän Behörighet hos Elsäkerhetsverket. Idag finns detta program inte längre kvar vilket innebar att Elsäkerhetsverket utfärdade föreskrifter, ELSÄK-FS 2013:1, vilka istället angav det innehåll vilket utbildningen var tvungen att omfatta. Problemet med detta är väl att det då inte egentligen går att i förväg bedöma huruvida utbildningen har med alla de delar som behövs eftersom granskningen inte görs förrän vid inkommen ansökan. Med förslaget som ligger så öppnar man alltså upp för möjligheten att på nytt väcka liv i något som liknar ”PUN001” fast hos Yrkeshögskolan istället. Det innebär att man i förväg kan konstatera om en utbildning kommer att godkännas att omfatta de delar som Elsäkerhetsverket menar ska vara en del av den kompetensprofil som man anser vara tillräcklig för att bli meddelad Allmän Behörighet.

Läs mer om detta på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Postat med WordPress för Android

Kommentera